DĖMESIO!

Lapkričio 28 dieną mokykloje nuo 17.00 iki 20.00 val. organizuojama TĖVŲ DIENA.

Kviečiame visus tėvelius registruotis pas dėstančius mokytojus, pagalbos vaikui specialistus (logopedas – specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas) ir mokyklos administraciją į konsultaciją, kad būtų suteikta kuo išsamesnė informacija. Registruokitės Tamo dienyno el. paštu (kas nesate prisijungę, informuokite klasės auklėtoją), ten galite iš anksto pateikti klausimus.  

Klasių susirinkimų laiką su Jumis derina klasių auklėtojai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Mokyklos administracija

 

Gera žinia: Jonavos “Lietavos” pagrindinė mokykla švenčia aštuoniasdešimtmetį. Jubiliejų pradedame švęsti padedami miškininkų. Atvykus vyriausiajam VĮ Jonavos  miškų urėdijos miškininkui  Gintarui Červokui  į mokyklą buvo nutarta spalio 13 dieną,  penktadienį, pasodinti Girelės miške 80 medelių.

Miškininkai paruošė aikštę: nušienavo pievą, iškasė duobes, atvežė medelius. Susirinkusius moksleivius ir mokytojus pasveikino Jonavos VĮ miškų urėdijos urėdas Rolandas Skuja, pristatė miškininkus,  kurie prisidėjo prie šios akcijos. Oras pasitaikė puikus, kiekviena klasė ėmėsi darbo. Dirbome iš širdies. Pasodinome 80 medelių, vildamiesi, kad užaugs graži alėja, kuri primins visiems apie mokyklą ir papuoš Jonavos miestą.

Po darbų miškininkai visus talkininkus vaišino karšta arbata ir sausainiais.

Esame dėkingi VĮ Jonavos  miškų urėdijos urėdui Rolandui Skujai ir kitiems miškininkams už puikią dovaną mokyklos jubiliejaus proga.

 

Gražią rudens dieną mokytoja ir 6b klasės mokiniai nutarė lietuvių k. pamoką organizuoti netradicinėje erdvėje: ne kabinete, o lauke. Temai „Kaip aprašyti aplinką“ kabinetas tapo per ankštas...

Su mokymo priemonėmis išskubėjome į mokyklos kiemą. Aptarėme pagrindinius aspektus, kuriais vadovaujantis galima aprašyti aplinką, ir žingsnelius, kaip tai atlikti. Sužinojome, jog aplinka paprastai aprašoma pagal erdvės nuoseklumą, todėl labai svarbu susidaryti aprašymo planą. Kiti svarbūs aspektai – svarbiausių detalių atrinkimas, adresatas. Žinoma, aprašymas gražesnis tuomet, kai nepamirštame vaizdingų žodžių ir posakių.

Aptarę teorinius dalykus ėmėmės praktinių užduočių. Pirmiausia kūrėme aplinkos aprašymą žodžiu – kiekvienas po sakinį. Žodžiu „aprašėme“ mokyklos stadiono erdvę iki pat horizonto. Vėliau dirbome grupėmis: „vakariniai“, „pietiniai“, „šiauriniai“ ir „rytiniai“ aprašinėjo skirtingas erdves.

Atlikdami praktinį darbą pamatėme daug gražių mokyklos aplinkos detalių; nustebome, jog kai kurios iš jų anksčiau niekada nebuvo pastebėtos! Įsitikinome vieni kitų įžvalgumu ir atidumu: pasirodo, tyrinėdami tas pačias erdves ne visi vienodai išvystame jose esančias detales. Mokėmės vieni kitus išklausyti ir bendradarbiauti.

Namų darbų užduotis – aplinkos aprašymas žvelgiant per savo kambario langą. Bus įdomu sužinoti, kokie vaizdai puošia mūsų namų aplinką.

Lietuvių k. mokytoja L. Lenčiauskienė

 

Rudenėjant dienos tampa vis tamsesnės ir niūresnės, o tai reikalauja vis didesnio mūsų atidumo kelyje, nes temstant tampame  mažiau matomi vairuotojams. Todėl „Lietavos“ pagrindinės mokyklos pirmokai dalyvavo pamokoje apie saugaus eismo taisykles, saugumą kelyje. Pamokos metu, kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Neringa Bosaityte, vaikai prisiminė taisykles,  aptarinėjo pavojingas situacijas kelyje. Tam, kad geriau būtum matomas vairuotojui ir, kad būtum saugus tamsiu metu laiku kelyje, būtina nešioti atšvaitą. Visi vaikučiai, dalyvavę pamokoje, gavo Visuomenės sveikatos biuro dovanėlę atšvaitą-žvėriuką, kurį prisitvirtino prie savo kuprinių.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Neringa Bosaitytė

Rugsėjo 28 d. mokykloje vyko tradicinė, jau dešimtoji sporto ir sveikatingumo šventė „Rudens siurprizai“. Prieš dešimt metų socialinei pedagogei Vaidai Jakuitienei gimė idėja suburti visą mokyklos bendruomenę prasmingam laisvalaikio praleidimui mokykloje. Ji buvo sėkmingai įgyvendinta ir tapo gražia tradicija. Šventė mokyklos stadione tapo tokia populiari, kad kasmet į jos organizavimą noriai įsitraukia ir dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai.

Prasidėjo šventė visos mokyklos bendruomenės  jungtiniu ,,flešmobas“ šokiu,  vadovaujant šokių mokytojai Dovilei Bareikaitei. Pirmoje šventės dalyje vyko įvairiausių sportinių rungčių mugė.  Rungtis ruošė 5-10 klasės, mokytojų komandos bei pirmą kartą šventėje dalyvavę svečiai iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono. Vėliau vyko mokytojo Arūno Čekanavičiaus organizuotos komandinės futbolo, tinklinio bei virvės traukimo varžybos, kuriose dalyvavo mišrios komandos, sudarytos iš mokinių, mokytojų, tėvelių bei svečių.  Itin daug susidomėjusių dalyvių – net 9 komandos –dalyvavo psichologės Jurgitos Dirsienės rungtyje, kur buvo svarbu greitai ir kūrybingai atlikti užduotis, siekiant rasti paslėptą lobį.

Šventė skirta 80 – ies metų mokyklos jubiliejui. Džiaugiamės, kad pirmą kartą šiais metais šventėje dalyvavo daug buvusių mūsų mokyklos mokinių iš Jeronimo Ralio ir Senamiesčio gimnazijų, Jaunimo ir Politechnikos mokyklų bei mokiniai, jau pabaigę įvairias kitas mokyklas.

Pilni įspūdžių, gerų emocijų ir dėkodami visiems dalyviams, šventę baigėme paleisdami mūsų draugystę simbolizuojančius balionus.

                                                                                                                                Socialinė pedagogė Vaida Jakuitienė

 

Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą. Projekte dalyvaujančios mokyklos mokinių grupės gali išvykti į 6 edukacines – pažintines ekskursijas.

Pirmoji kelionė buvo į Druskininkus, pas menininkus dirbančius su druska. Programos tikslas paskatinti mokinius neįprastai ir kūrybiškai gilintis į kultūrinį ir meninį paveldą. Edukacinio užsiėmimo metu šeštokai sužinojo kas buvo tie „druskininkai", pamatė (ir paragavo), kaip atrodo Druskininkų šaltinių druska, susipažino su įvairiausiomis skulptūromis iš druskos. Praktinėje dalyje buvo mokoma dirbti su druska, sūria mase ir pajusti kūrybos džiaugsmą. Mokiniai savo rankomis galėjo liesti unikalius druskos kūrinius. Vėliau vaikai pasivaikščiojo Druskininkuose.

Į antrą kelionę išsiruošė devintokų ir aštuntokų grupė. Jie keliavo į gamtinės ir ekologinės krypties edukacinę programą „pažink pelkę“. Programos tikslas - pažinti pelkę ne tik kaip vieną iš ekosistemų, bet ir kaip gamtos istorijos biblioteką, kurioje mes dar tik pradėjome skaityti, nors didžioji jos dalis jau sunaikinta. Programa vyko Labanoro regioniniame parke, kurio 13 proc. sudaro pelkės, saugomos telmologiniuose draustiniuose. Mokiniai išmoko atlikti pelkių vandens lygio matavimus, atliko biologinės įvairovės stebėjimą, nustatė kokios augalų ir gyvūnų rūšys pelkėje yra aptinkamos. Tyrinėdami pelkę mokiniai susipažino su geologo, paleobiologo, pelkėtyrininko, hidrologo profesijomis.

Projekto koordinatorė Lina Bagužienė

 

Rugsėjo 26 d. visoje Europoje švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės tikslas – populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą, skatinti europiečius mokytis kalbų ir per kalbas pažinti svetimas kultūras.

Mūsų mokykloje šią dieną vyko nepamokinė ugdomoji veikla, organizuota kalbų metodinės grupės narių. Į veiklas įsitraukė visi mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Veiklas mokiniai pradėjo plakatų apie įvairias šalis kūrimu bei pasiruošimu viktorinai: ieškojo informacijos apie konkrečią šalį, formulavo klausimus, užduotis. Spalvingi ir informatyvūs plakatai papuošė mokyklos sienomis riedantį Europos kalbų traukinį. Traukinio ratais bildėjo Lenkija, Portugalija, Slovakija, Latvija, Austrija, Ispanija, Čekija, Estija, Italija, Graikija ir kitos šalys.   

Vėliau klasės rungėsi viktorinose: komandos siekė ne tik užduoti kuo įdomesnių klausimų varžovams, bet ir išgvildenti gudrias ir nelengvas jiems paruoštas užduotis. Viktorinos buvo kupinos įkarščio ir teigiamų emocijų.

Trečios klasės mokiniai dalyvavo akcijoje „Europos kalbų dieną siekime pasaulio rekordo kartu!” Mokiniai su mokytoja kūrė vaizdo įrašą tema „Aš myliu lietuvių kalbą nes...“ ir siuntė į internetinį Europos kalbų dienų puslapį prisidėdami prie pasaulio rekordo siekimo.   

7 – 8 kl. mokyklos atstovai vyko į Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vykusią Europos kalbų dienai skirtą rajoninę viktoriną.  

Renginys pripildė žinių, bendradarbiavimo patirties, lavino kūrybiškumą, vaizduotę. Europos kalbų traukinys, puošiantis mokyklos sienas, padės įspūdžiams ilgai neišblėsti. 

Kalbų metodinės grupės nariai

 

 

Rugsėjo 22 d. 1-4 klasių mokiniai prisijungė prie Europos judumo savaitės renginių ir išsiruošė į žygį. Žygiavo į Girelės mišką. Mokiniai turėjo užduotį suskaičiuoti, kiek žingsnių nužingsniuos. Vieni skaičiavo patys savo žingsnelius, kiti pasitelkė išmaniąsias technologijas.

Nuėję į miškelį, mokiniai padarė mankštą, žaidė judriuosius žaidimus.

Po to aplankė Girelėje esančią žydų genocido vietą. Mokytoja Vita Jakštienė priminė, kad Rugsėjo 23-ją minima žydų genocido diena ir papasakojo kas vyko šioje vietoje daugiau nei prieš 70 metų. Vaikai pririnko akmenukų ir sudėjo Dovydo žvaigždę, taip pagerbė nekaltai žuvusius žmones.

Grįžę į mokyklą vaikai pripažino, kad pasivaikščioję, pajudę jaučiasi daug geriau, nei sėdėdami namuose prie televizoriaus ar kompiuterio. O dar gerų emocijų suteikė ir padarytas geras darbas.

Vilma Kilimienė

 

Siekiant ugdyti mokinių raštingumą ir lavinti vaizduotę, šeštų klasių mokiniai atliko kūrybinę užduotį „Vasarėlę prisiminus“: pasakojo įsimintiniausias vasaros akimirkas, jas iliustravo.

Vasara praleista labai turiningai: keliaujant po Lietuvą lankytasi žymiose mūsų šalies vietose, pažinta gamta, atostogauta pajūry, dalyvauta įvairiose šventėse ir renginiuose, lankytasi svečiose šalyse.

Mokinių darbai, kupini vasaros nuotykių ir įspūdžių, papuošė mokyklos stendą.

Lietuvių kalbos  mokytojos

Jonavos savivaldybė dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kurio vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 2017 m. kovo 22 d. pasirašyta sutartis tarp Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros dėl projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) įgyvendinimo, kurio metu bus įsigyjama gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos, bus parengtos metodikos, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą, atliekant eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus, siekiant modernizuoti ugdymo procesą.

2017–2019 m. Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla, kuri vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas, bus aprūpinta gamtos mokslų, šiuolaikinių technologijų, iš dalies matematikos ir informacinių technologijų mokymo priemonėmis ir įranga.

Aštuoniasdešimtą kartą mokyklinis skambutis sukvietė visą „Lietavos" bendruomenę Mokslo ir žinių šventei. Gero starto vaikams ir mokytojams linkėjo mokyklos direktorė I. Skurdelienė. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas palinkėjo visai bendruomenei ryžto, vieningumo, o nuolat šią dieną mus aplankantys kaimynai - UAB „Baldai Jums" žaismingai nuteikė smagiai ir prasmingai pradžiai. Niekada neliekame užmiršti ir Jonavos rajono vaikų globos namų direktorės Emilijos Markucevičienės.

Visa bendruomenė džiugiai pasitiko aštuoniasdešimtąjį „Lietavos“ rugsėjį!

Mokyklos jubiliejaus, 80-mečio proga, grupė „80 gerų darbų“ kviečia mokyklos bendruomenę prisidėti prie šių veiklų:

  • Rugpjūtis – spalis: mezgame kojines, pirštines, šalikus, kepuraites – labdaros tikslams.
  • Rugsėjis – spalis: kartu su miškų urėdijos rėmėjais, sodiname 80 medelių.
  • Rugsėjis – lapkritis: renkame knygas, kepame skanėstus, rašome 80 linkėjimų.

Iškilus klausimams kreiptis į 119 kabinetą.

                Iniciatyvinė grupė 

 

Š. m. birželio 1 d. Jonavos „Lietavos" pagrindinėje mokykloje vyko nepamokinė ugdomoji veikla „Profesijos iš arčiau". Kiekvienas mokinys turėjo galimybę pasirinkti tam tikrą profesiją ir apsilankyti vienoje iš 7 pasiūlytų  įstaigų.
         6-9 kl. mokiniai lankėsi grožio salone „Elija", kurio darbuotoja labai maloniai priėmė papasakojo apie kirpėjos, manikiūrininkės bei kosmetologės profesijos veiklą ir mielai atsakinėjo į mokinių pateiktus klausimus. Taip pat atliko antakių korekciją, kuria liko patenkinta 9 kl. mokinė Ieva Radionovaitė.
         Kita grupelė mokinių lankėsi Jonavos Politechnikos mokykloje, kurioje susipažino su barmeno, virėjo, suvirintojo, mechaniko bei kirpėjos profesijomis. Mokiniams buvo suteikta galimybė prisiliesti prie specialybių iš arčiau, t. y. išbandyti jas.
         Išvykoje į Jonavos miesto savivaldybę dalyvavo 8-9 kl.  mokiniai. Pažintinę ekskursiją pravedė savivaldybės juristas Justinas Budriūnas. Mokiniai aplankė Viešosios tvarkos ir Civilinės metrikacijos skyrius, susipažino su įvairių darbuotojų darbo specifika, gebėjimais. Jeronimo Ralio salėje  simuliavo rajono tarybos narių darbą. Susitiko su Jonavos miesto meru Eugenijumi Sabučiu, kuris pristatė mero pareigybes ir savo požiūrį į miesto problemas.
         6-10 klasių mokinių grupė vyko į Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotį.  Susipažino su greitosios pagalbos specialistų, medikų ir paramedikų darbu. Stotyje mokiniai matė komunikacijos priemones, racijas, įrangą reanimuojamiems, širdies ritmo matavimo prietaisus, automobilio įrangą, vaistų lagaminėlius. Mokinai sužinojo, kad ši profesija reikalauja tiek fizinės, tiek emocinės ištvermės, atsidavimo darbui, nes dirbama 24 val. per parą, atiduodant visą savo laiką ir jėgas, kad išgelbėtų kitų žmonių gyvybes.
         Dar viena mokinių grupelė lankėsi automobilių autoservise „Rivauta“. Čia berniukai buvo supažindinti su automobilių remonto vieta, kurioje daugybe įrankių ir įvairių aparatų. Jiems buvo pristatyta mechaniko specialybė, jos privalumai.
         Taip pat mokiniai galėjo iš arčiau susipažinti su veterinaro specialybe, darbo trūkumais ir privalumais. Vadovė vedžiojo po patalpas, kurios turi skirtingas funkcijas: priimamasis, apžiūros patalpa, operacinė, pooperacinė patalpa. Vaikai sužinojo, kad gyvūnai yra gydomi taip pat kaip žmonės.
         Tradiciškai atsiranda mokinių, norinčių pamatyti ugniagesio darbo vietą. Taigi grupelė mokinių turėjo galimybę tai padaryti. Jiems buvo ne tik pristatyta ugniagesio profesija, darbo pobūdis, uniforma ir įrankiai naudojami įvykio metu bet taip pat mokiniai žaidė žaidimus, mokančius išgyventi sudėtingomis sąlygomis.
         Ši diena praėjo puikiai bei informatyviai. Kiekvienas atrado ar sužinojo kažką naujo, įdomaus ir naudingo. Tikiu, kad susipažinimas su profesijomis padės renkantis savo karjeros kelią.


            Karjeros koordinatorė Olga Kasikauskienė

Gegužės 26 - 27 dienomis 5 - 6 klasių mokiniai, lydimi mokytojų Vaivos Ivinskaitės, Olgos Kasikauskienės ir bibliotekininkės Violetos Leigienės, vyko į pažintinę kelionę po Žemaitijos kraštą. Pirmas sustojimas Lietuvos geografinis centras, esantis Kėdainių rajone. Vėliau nuvykę prie Rėkyvos ežero papusryčiavome. Iš ten vykome į Šaltojo karo muziejų prie Platelių. Iš ten važiavom prie didžiausio riedulio Barstyčių akmens. Apsilankėme Nasrėnuose Motiejaus  Valančiaus tėviškėje, Kretingos žiemos sode, kuris įsikūręs grafų Tiškevičių rūmuose.  Vakare atvykome į Palangą. Sekančią dieną apžiūrėjome Gintaro muziejaus ekspoziciją. Pabraidėme, pasimaudėme Baltijos jūroje. Vėliau kopėme į Medvėgalio kalną. Vakare pavargę, bet kupini įspūdžių grįžome namo. Rusėjo mėn. mokiniai paruoš "Kelionės dienoraštį" iliustruotą nuotraukomis.

                                                                 Bibliotekininkė Violeta Leigienė 

Gegužės 16 d. mūsų mokyklos pradinukai išsiruošė į Druskininkus. Pirmiausia nuvykome į netoli Druskininkų esančią Tauro ir Aušros Česnulevičių sodybą. Čia mūsų laukė „Sūri pamoka“ menininkų druskos studijoje. Studijos šeimininkė Aušra mus pakvietė į dirbtuvę, kur jaukiai kūrenosi židinys. Šeimininkai parodė mums druskos skulptūrų ekspoziciją, papasakojo, iš kur kilo Druskininkų kurorto pavadinimas ir pakvietė visus į sūrią pamoką. Trumpam visa šauni kompanija tapo menininkais. Minkė druskos tešlą, gamino suvenyrus. Skulptūrų dirbtuvėse kiekvienas pasigamino nedidelį darbelį iš druskos kristalo. Puikiai ir įdomiai praleidę laiką, tęsėme kelionę: apsilankėme Miško muziejuje „Girios aidas“, Galaktikos kambaryje, pasivaikščiojome po Druskininkų kurortą. Bet didžiausią ir neišdildomą įspūdį visiems paliko kelionė „Lynų keliu“, kurios metu, keldamiesi 40 metrų aukštyje galėjome grožėtis kurorto apylinkių vaizdais ir Nemuno linkiais.

Pradinio ugdymo mokytoja R. Vaškevičienė