Balandžio 24 dieną mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai lankėsi Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje. Šiandien šioje mokykloje buvo atvirų durų diena. Pradinukai susipažino su meno mokyklos muzikos, dailės, choreografijos ir teatro skyriaus auklėtinių veikla. Susidomėję klausėsi kaip skamba įvairūs muzikos instrumentai, plojo į taktą lietuvių liaudies šokį šokantiems vaikams. Teatro skyriaus auklėtinė nuotaikingai papasakojo Juozapėlio nuotykius. Visi atidžiai apžiūrėjo dailės kompozicijas. Manau, tikrai atsiras norinčių lankyti užsiėmimus meno mokykloje.

                                    Pradinio ugdymo mokytoja Vita Jakštienė

Balandžio 20 dieną pradinių klasių mokiniai rinkosi į netradicinę Skaitymo dieną. Visi atsinešė savo mėgiamas arba dabar skaitomas knygas. Pirmos ir antros klasės mokiniai piešė knygų viršelius. Susipažino kas turi būti jame pavaizduota. Trečios, ketvirtos klasės mokiniai klasės draugams pristatė skaitomas knygas. Vyko tylusis skaitymas. Jo metu kiekvienas įsitaisėme  kaip kam patogu. Prie tyliojo skaitymo prisijungė ir mūsų mokytojos.

                                                                 4 klasės mokinė

Justė Snitkaitė

Balandžio 12 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo dailaus rašto konkurse. Visi 1-4 klasių mokiniai stengėsi dailiai, be klaidų nurašyti tekstą. Iš kiekvienos klasės buvo išrinkti trys gražiausiai parašę mokiniai:

1 klasėje Armandas Jankauskas I vieta; Paulius Belskis II vieta; Aistė Stankevičiūtė III vieta.

2 klasėje Tadas Rimkus I vieta; Augustė Grinytė II vieta; Aidas Pupius III vieta.

3 klasėje Eglė Binevičiūtė I vieta; Dainora Grigauskaitė II vieta; Luknė Jaramičiūtė III vieta.

4 klasėje Iveta Šataitė I vieta; Ridas Vanglikas II vieta; Kotryna Čereškaitė III vieta.

                      Sveikiname nugalėtojus!

V. Kilimienė

Balandžio 19 d. mūsų mokyklos septintokės Kotryna, Skaistė, Simona, Neda ir Justė dalyvavo rajoninėje etikos konferencijoje „Baimė ir Aš“, kuri vyko Jonavos R. Samulevičiaus progimnazijoje. Konferencijos dalyviai klausėsi psichologės Snieguolės Cėgienės pranešimo apie dažniausias paauglių baimes, savistabos metodu mokėsi jas atpažinti bei kontroliuoti. Mokiniams teko „išeiti“ iš komforto zonos ir kartu su R. Samulevičiaus progimnazijos teatro mokytoja Inga Šviesaite įsitraukti į aktyvią veiklą: atrasti naujų pažinčių, ugdytis pasitikėjimą, atlikti vaizduotės meditaciją.

Konferencijos dalyviams buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės su palinkėjimais: Mokėkime ištrinti iš savo gyvenimo tas baimes, kurios trukdo būti laimingais arba "prisijaukinkime" tą baimę taip, kad jos rėžiai nenustelbtų gėrio ir grožio pajautos“.

Etikos mokytoja Daiva Grinienė

Balandžio 19 dieną grupė „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokinių vyko į Vilnių. Išvykos metu apsilankėme Martyno Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje. Mokiniai susipažino su bibliotekos fondais, apžiūrėjome veikiančias ekspozicijas. Vėliau vykome į Valstybės pažinimo centrą.

Nuolatinė Valstybės pažinimo centro ekspozicija, įsikūrusi trijuose LR Prezidento rūmų ansamblio aukštuose, supažindina su esminiais valstybės elementais: teritorija, gyventojais, valstybės institucijomis ir jų funkcijomis. Čia kalbama apie pilietybės instituto kaitą ir šiandieninę sampratą, piliečių teises ir pareigas, aktyvų įsitraukimą į valstybės gyvenimą. Signatarų namuose vaikai turėjo galimybę susipažinti su Nepriklausomybės Akto originalu. Pasivaikščiojo po Vilniaus senamiestį.

                                                                 Matematikos mokytoja Lilija Kulitienė

Š. m. balandžio 19 d. „Lietavos“ pagrindinės mokyklos trečios klasės mokiniai dalyvavo dorinio ugdymo (tikybos) konkurse „Prisikėlimo džiaugsmas“. Renginys vyko Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinėje mokykloje. Jame dalyvavo šešios komandos. Teko atlikti įvairias užduotis. Labai patiko dėlionė „Margutis“. Buvo įdomu patiems susirasti mokyklos kieme paslėptus prizus. Nors daugiausia taškų surinko „Lietavos“ trečiokų komanda, tačiau vertinimo komisija padarė išvadą, kad konkursą laimėjo draugystė.

Tikybos mokytoja Ona Seiliūnaitė

Balandžio 17 d. Jonavos sporto arenoje  vyko rajoninės pradinių klasių mokinių šaškių varžybos. Mūsų mokyklos komanda po atkaklios ir įdomios kovos surinko 17 taškų ir užėmė 3 vietą.  Sveikiname jaunuosius mokyklos šaškininkus Šarūną Belską (3 klasė), Marką Damauską (3 klasė), Eglę Binevičiūtę (3 klasė) ir Saulę Bereišytę (3 klasė) su pergale !!!

Pradinio ugdymo mokytoja R. Vaškevičienė     

     

Saugaus eismo dieną mūsų mokyklos trečiokai paminėjo, stebėdami nacionalinę saugaus eismo pamoką „Kai žinai, esi saugus“, tiesiogiai transliuojamą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Pamoką vedė  ypatingas mokytojas – susisiekimo ministras Rokas Masiulis. Mokiniai dalyvavo  ne tik interaktyvioje  pamokoje, bet ir savo žinias pasitikrino viktorinoje, kurią vedė  aktorius Paulius Tamolė.

Pradinio ugdymo mokytoja R.Vaškevičienė

Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje balandžio 5 dieną įvyko respublikinė metodinė- praktinė konferencija „Pagalba vaiko sėkmei. Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės“. Konferencijos tikslas – pasidalyti patirtimi, aptarti įtraukiojo ugdymo sėkmes, iššūkius ir galimybes, siekiant veiksmingo mokinių ugdymo(si) bendrojo lavinimo įstaigoje bei tikslingos pagalbos vaiko sėkmei.  

Daugiau apie konferenciją skaitykite žemiau prisegtame dokumente.

 

 

Priedai:
Download this file (Konferencija.pdf)Konferencija.pdf
Priedai:
Download this file (Informacija.pdf)Informacija.pdf

Kovo 30 d. Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo nepamokinėje ugdymo dienoje „SKAITYMO DIENA“. Tą dieną vyko įvairiausios veiklos. Mokykloje svečiavosi ir su mokiniais bendravo rašytojai: Justinas Žilinskas, Rebeka Una, Eglė Ramoškaitė, Lina Buividavičiūtė ir buvusi matematikos mokytoja, taip pat kurianti vaikams Vitalija Jankauskienė. Rašytojai mokiniams pristatė savo kūrybą, vaikai vykdė įvairias kūrybines užduotys, aktyviausi buvo apdovanoti knygomis. Mokyklos biblioteka taip pat pasipildys rašytojų dovanotomis knygomis. Renginio metu vyko Garsiniai skaitymai. Mokiniai vieni kitiems skaitė lietuvių autorių kūrinius. Atliko praktines užduotys, puošė Rekomenduojamų knygų medį, kūrė reklamą, šūkį tema „Knygos veža“. Dešimtos klasės mokinių atstovai pirmokėliams padovanojo Virgaudo Gudo knygelę „Mamutas ir ežiukas“. 6a klasės mokiniai parengė inscenizaciją pagal Kęstučio Kasparavičiaus „Skraidančios knygos“. Pasirodė mokyklos skaitovai, šokėjai, vokalinio ansamblio dainininkai. 3 klasės mokinys Šarūnas Belskas padeklamavo Just. Marcinkevičiaus eilėraštį „Keista senutė bibliotekoje“. Renginį vedė ir koordinavo Pepė Ilgakojinė ir moksliukė Karina.

                                                                                      Bibliotekininkė Violeta Leigienė

 

Kovo mėnesį 5-6 kl. mokiniai vykdė projektą  apie gražiausius lietuviškus žodžius. Projekto pavadinimui pasirinkta poeto E. Mieželaičio mintis: „Ak, žodžiai, lietuviški žodžiai, meldžiu, nepalikit mano namų“.

Mokiniai rinko gražiausią lietuvišką žodį, ieškojo jo reikšmės, žodį iliustravo, rinko patarlių, priežodžių su šiuo žodžiu, ieškojo žodžio skambesio spausdintiniame tekste, kūrė ketureilį... Vienų meninis darbas nugulė į popieriaus lapus, kiti kūrė pateiktis.

Gražiausiais mokiniai pasirinko šiuos lietuviškus žodžius: Lietuva, tauta, gimtinė, mama, ašara, džiaugsmas, meilė, žodis, svajonė, knyga, šviesa, gerumas, šeima, draugas, giria, istorija...

Lietuvių k. mokytoja L. Lenčiauskienė

Mūsų mokyklos 5-8 kl. mokiniai kūrė eilėraštį Lietuvai ir apie Lietuvą.

Lietuvos vardas mokinių eilėraščiuose sužibo pačiomis įvairiausiomis spalvomis, buvo apgaubtas pačiais šilčiausiais jausmais. Mokinių kūrybiškumas išsiskleidė per poetinį žodį, ateinantį iš pačios širdies...

Lietuvių k. mokytojos L. Lenčiauskienė, A. Rimavičienė

Labai daug darbo laiko susiejame su kompiuteriu, todėl vargsta akys, ilgainiui pradeda blogėti rega. Kovo 29 dieną visi mokyklos darbuotojai turėjo galimybę profilaktiškai nemokamai pasitikrinti akis, pasirinkti tinkamas regėjimo korekcijos priemones.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Švėgždė

Kiekvieną pavasarį, kovo mėnesį, mūsų mokykla prisijungia prie šalyje skelbiamos veiksmo savaitės „Be patyčių“. 5-10 klasių mokiniai drauge su technologijų mokytoja J. Dedelienė ir dailės mokytoja A. Draugeliene gamino kaspinėlius skirtukams. Socialinė pedagogė V. Jakuitienė,  psichologė  J.Dirsienė, kūno kultūros mokytojas A. Čekanavičius paruošė ir padovanojo visiems mokyklos mokiniams vardinius skirtukus „Aš esu ypatingas“.

Pradinių klasių mokiniai kūrė bendrą paveikslą „Mano draugas“. Savo paveiksle, kuris buvo iškabintas koridoriuje, mokiniai išreiškė mintį, koks turi būti draugas ir kokios geriausio draugo savybės. 

5-10 klasių mokiniai klasės valandėlių metu diskutavo apie draugystės reikšmę žmogaus gyvenime, apie tai, kas trukdo draugystei.

Visą savaitę mokykloje vyko „Gerų darbų loterija“. Džiaugiamės ir dėkojame visiems mokyklos mokiniams aktyviai dalyvavusiems loterijoje. Jos rezultatai matėsi stende,  kuriame kiekvienas, atlikęs gerą darbą, parašydavo „Aš atlikau“.

Kovo 22 d. dieną mokykloje svečiavosi AB „Telia Lietuva“ vyresnysis analitikas Arūnas Požėra. Prisijungdamas prie respublikinės akcijos „Be patyčių“ svečias diskutavo su aštuntų klasių mokiniais apie saugumą internete ir elektronines patyčias.

Visomis šią savaitę mokykloje vykusiomis veiklomis norėjome atkreipti mokyklos bendruomenės dėmesį į patyčių problemą mokykloje ir siekėme skatinti pagarbius, draugiškus santykius. Tikimės, kad tai mums pavyko.

Socialinė pedagogė V. Jakuitienė

Psichologė J. Dirsienė

Kovo 23 d. Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 6-10 klasių mokiniai dalyvavo Jonavos šv. Jokūbo bažnyčioje vykusiose Gavėnios rekolekcijose. Šv. Mišias aukojo kunigas Arnoldas Valkauskas. Kunigas kvietė moksleivius pasitikėti Dievu, atiduoti jam visas savo svajones, lūkesčius, baimes. Meldėmės už Jonavos mokyklų moksleivius, jų šeimas, mokytojus.  Jonavos parapijų kunigai klausė išpažinčių, moksleiviai  turėjo galimybę susitaikyti su Dievu švęsdami Atgailos Sakramentą.

Tikybos mokytoja Ona Seiliūnaitė

 

Kovo 26 d. mokykloje svečiavosi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro atstovai G. Ciukšienė ir A. Rožnys. Pamokos metu mokiniai sužinojo apie studijas, galimybę įsidarbinti baigus studijas, bendrabučių kainas, mokymosi perspektyvas. Plačiau apie Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrą galite pasidomėti (www.mpcentras.lt).

Direktorės pavaduotoja ugdymui

G.Ramanauskaitė-Kedikienė

 

 

Kovo 20 d. mūsų mokyklos  komanda, kurią sudarė ŠARŪNAS BELSKAS (3 kl.), LUKNĖ JARAMIČIŪTĖ (3 kl.), KOSTAS ŠUKUTIS (3 kl.) ir RIDAS VANGLIKAS (4 kl.), dalyvavo rajoninėje pradinių klasių mokinių viktorinoje „Žemė – mano namai“ ir užėmė antrą vietą !!! SVEIKINAME !!!

                                                                                                                                                     Mokytoja Rosita Vaškevičienė