Vienas iš mokykloje vykdomo projekto „Kokybės krepšelis“ siekių – aukštesni mokinių gebėjimai, kūrybiškumas, iniciatyvumas. Dalyvaudami kūrybinio lietuvių kalbos projekto „Odė lietuvių kalbai“ veikloje 5-7 kl. mokiniai ugdė kūrybinius gebėjimus, puoselėjo meilę savo kalbai ir tautai.

Mokinių mintys teįkvepia kiekvieną mylėti savo kalbą ir kraštą.

Lietuvių k. mokytojos L. Lenčiauskienė ir A. Rimavičienė

Vykdant „Kokybės krepšelio“ veiklas mokyklos mokiniai dalyvauja skaitymo projekte „Skaičiau! Siūlau ir Tau!” Projekto užduotys padeda mokiniams siekti aukštesnių mokymosi rezultatų: tobulinami skaitymo bei rašymo, pristatymo kūrimo įgūdžiai, gebėjimas vertinti bei analizuoti literatūros kūrinius, išskirti ugdomuosius knygų momentus.

Pristatome trijų projekto dalyvių – septintos klasės mokinių Viktorijos Metričenkaitės, Godos Tarasevičiūtės ir Kotrynos Čereškaitės – pasidalijimus.

Kviečiame visus skaityti knygas! Ir – drąsiai įsitraukti į projekto veiklą!

Lietuvių k. mokytoja L. Lenčiauskienė 

Vyriausybės sprendimu nuo vasario 1 dienos į mokyklą galėjo grįžti 1-10 klasių mokiniai, kuriems yra reikalinga pagalba užtikrinant kokybišką ugdymo(si) procesą. Mūsų mokyklos bendruomenės nariai bendromis pastangomis stengėsi ne tik užtikrinti pagalbą mokiniams, kad jie galėtų mokytis, bet tuo pačiu ir kūrė pozityvią atmosferą, kurioje mokiniai galėtų jaustis priimti, suprasti ir išgirsti. Mokymo(si) procesui, mokiniams mokykloje sudarytos palankios sąlygos naudotis visomis reikalingomis priemonėmis, lengvai pasiekiama pagalba su informacinėmis technologijomis. Šiems mokiniams taip pat sudarytos sąlygos naudotis projekto „Kokybės krepšelis“ finansuojamu namų darbų klubu (NDK), kur mokiniai gauna reikiamas konsultacijas dėl užduočių, kurių nespėjo atlikti per pamoką. Mokytojas dalykininkas visada pasiekiamas dvi valandas po pamokų per Classroom NDK pokalbių kambarį (Meet).

            Psichologo asistentas Roman Tolstokorov

Mokykloje vykdant  projekto „Kokybės krepšelis” veiklas, 6 klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje „Kalba gimtoji lūposna įdėta“. Smagu, kad šeštokai aktyviai atliko įvairias užduotis: taisė klaidas, aiškino frazeologizmų reikšmes, rinko išsibarsčiusius žodžius į posmą, įvardijo menines raiškos priemones, nurodė autorių ir kūrinį, iš kurio paimta citata.  Geriausiai sekėsi Viltei, Luknei ir Emiliui. Sveikiname!

                                                              Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė A. Rimavičienė

 

1.jpg

Šeštą kartą rengiamos Lietuvių kalbos dienos – tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai ir kalbos prestižui didinti.

Su mokykloje besimokančiais mokiniais prisijungėme prie Lietuvių kalbos dienų maratono. Kūrėme anagramas, skaitėme garsinius skaitymus. Pasirinkome Vytauto Račicko „Gyveno kartą Lukošiukas“. O svarbiausia rinkome gražiausios lietuviškos knygos pavadinimą. Iš visų mokiniams pateiktų knygų daugiausiai balsų surinko dvi knygos, tai Jurgos Baltrukonytės „Blynai spintoje“ ir Rebekos Unos „Labas, aš Tadas“. Bet vaikams labiau patiko J. Baltrukonytės „Blynai spintoje“. Šis pavadinimas ir buvo išrinktas gražiausiu.

Bibliotekininkė Violeta Leigienė

 

Nesusirinkus grupei pratęsiama registracija į šį pavasarį renkamą tėvų STEP pozityviosios tėvystės grupę.

Daugiau informacijos priede.

Mokykloje įsibėgėjus „Kokybės krepšelio“ projekto veikloms, galime pasidžiaugti įsigiję išmaniųjų įrenginių, padedančių įtraukti mokinius į ugdomąsias veiklas. Mokiniai, kurie sugrįžo į mokyklas mokytis nuotoliniu būdu, turi galimybę išmėginti interaktyviojo Smart ekrano galimybes, atlikti įdomias, įtraukiančias užduotis, suteikiančias ne tik gerų emocijų, bet ir reikalingų įgūdžių.
 
Logopedė, specialioji pedagogė Jolita Tumėnienė
 
 
 

Saugesnio interneto diena, tai daugelyje pasaulio šalių minima iniciatyva, kuri tapo svarbiu įvykiu informacinio raštingumo kalendoriuje. Prasidėjusi nuo ES SafeBorders iniciatyvos 2004 m. saugesnio interneto diena išplėtė savo geografines ribas ir dabar minima 150 pasaulio šalių. 2021 m. Saugesnio interneto diena minima vasario 9 dieną.

Su mokykloje besimokančiais mokiniais irgi prisijungėme prie Saugesnio interneto dienos. Vasario 9 d. tema „Asmeninė informacija internete“. Vaikai papasakojo kaip jie internete bendrauja, kokia asmenine informacija dalijasi.   Kaip atsirinkti, ką internete galima viešinti, o ką geriau pasilikti tik sau ir artimiesiems? Atsakinėjome į testų klausimus, kalbėjomės apie internetines patyčias, peržiūrėjome kai kuriuos mokomuosius filmukus.

Tikiuosi, kad po šios pamokos mokiniai saugiau dalinsis asmenine informacija internete, socialiniuose tinkluose.

Bibliotekininkė Violeta Leigienė

Mokykloje vykdant projektus „Kokybės krepšelis“ ir "Sveika ir saugi mokymosi aplinka" siekiant pagerinti mokinių ugdymosi rezultatus per efektyvią ir sveiką gyvenimo būdą skatinančią veiklą 8-os klasės mokiniams vyko netradicinė lietuvių k. pamoka su mokyklos psichologu R. Tolstokorov.

Mokiniai literatūros pamokų metu analizuoja Anos Frank „Dienoraštį“. Šios pamokos erdvė – psichologinis žvilgsnis į dienoraščio rašymą.

Psichologas Romanas įvade dienoraščio rašymo temą aptarė siedamas ją su Anos Frank dienoraščiu. Vėliau buvo mąstyta apie tai, kaip svarbu sustoti ir įsiklausyti į save, aptarta galima dienoraščio forma ir turinys, svarstyta, ranka ar kompiuteriu reikėtų jį rašyti. Gilintasi į rašymą kaip emocinę iškrovą.

Pamokos svečias pasakojo apie „Ryto puslapius“ ir tai, kuo šie „puslapiai“ skiriasi nuo dienoraščio. Nepamiršta ir laiško, kurio nebūtina išsiųsti, rašymo tema. Paskutinėje pamokos dalyje mokiniai gavo užduotį - klausimus, kuriais remiantis asmeniškai reflektavo raštu ar mintyse.

Padėka pamokos svečiui – mokinių „ačiū už įdomią ir naudingą pamoką!”

Lietuvių k. mokytoja L. Lenčiauskienė

 

 

Mokykloje vykdant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, kurių tikslas - pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, vasario 3 dieną buvo organizuotas raštingiausio septintos klasės mokinio konkursas.

Konkurse dalyvavę mokiniai nuotoliniu būdu rašė diktantą apie Lietuvis rugį, pasakojantį apie nelengvą savo dalią.

Džiaugiamės mokinių aktyvumu ir įsitraukimu!

Kam pavyko geriausiai? Sveikinkime du septintos klasės mokinius: Ivetą ir Ridą!

Ir nugalėtojams, ir dalyviams, ir šiemet nedalyvavusiems linkime, kad rašyti be klaidų taptų vis lengviau ir lengviau!

Lietuvių k. mokytoja L. Lenčiauskienė

Projekto „Tyrinėju ir mokausi“ nuotolinės veiklos metu 7 klasės mokiniai praėjusią savaitę aiškinosi, kaip dauginasi grybai bei kaip jie bendradarbiaudami su augalais sukuria glaudžius mitybinius ryšius. Atlikę literatūros analizę, mokiniai, pasinaudoję informacinėmis technologijomis, kūrė animuotas pateiktis.

Mokytojai A. Buitkienė, V. Jakštienė, V. Marozas  

Sausio 25 dieną 7-8 kl. mokiniai susibūrė į nuotolinį pasidalijimą meniniu poetiniu žodžiu. Susitikimą pavadinome „Žodis gamtai ir žmogui“.

A. Degutytės, V. Mačernio, Maironio, Just. Marcinkevičiaus, K. Paburskio, O. Šešupės ir kitų lietuvių poetų klasikų bei mažiau žinomų kūrėjų eilės sugulė į vieną pasakojimą apie žiemą tėviškėje, snaigių muziką, artėjantį pavasarį, draugo liūdesį ir dovanojamą gerumą, apie laimės nebuvimą, seną namą. Pasakojimą vainikavo Just. Marcinkevičiaus „Vėjo malūnai“.

Jaukus susitikimas pripildė dalyvių širdis ramaus įsiklausymo į poetinį žodį džiaugsmo ir tylios eilėraščio natos išgyvenimo.

Mokytoja L. Lenčiauskienė

Fiksavimas.PNG

Šįkart, projekte „Tyrinėju ir mokausi“ dalyvaujantys septintokai uoliai ir įdėmiai nagrinėjo vaistų, skirtų peršalimo ligoms gydyti, informacinius lapelius, ir apibendrinę informaciją, patys juos sudarinėjo. Prieš pradedant vartoti gydytojo paskirtą vaistą – būtina perskaityti informacinio lapelio turinį, kadangi jame yra svarbios informacijos.

Mokytojai A. Buitkienė, V. Jakštienė, V. Marozas

1652.jpg

Viename interviu Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Veronika Povilionienė pasakė: „Daina – lyg duona kasdieninė...“.

Septintos klasės mokiniai artėjant Sausio 13-osios minėjimui lietuvių k. pamokose mąstė apie tai, kas žmogui gali būti „lyg duona kasdieninė“. Dalijamės mokinių mintimis.

 Augustinas

Svajonės, nes svajonė yra vienas iš tu dalykų, kurie tau padeda judėti į priekį ir niekada nepasiduoti.

Šeima, nes šeima tau kiekvieną dieną padeda, iš šeimos narių gauni gerų gyvenimo patarimų. i Šeima yra geriausi draugai, kurie tave visada mylės ir nepaliks.

Draugai. Tai yra tie žmonės, kuriems gali išsipasakoti, ir jie ne smerks, o palaikys. Juk kartais būna, kad tėvai su kažkuo nesutinka, o draugai sutinka.  

Kamilė

Šeima ir artimieji, nes be jų mes jaustumės vieniši. Šeimose mes esame mylimi, daug ko išmokstame.

Tauta ir Tėvynė, nes mes joje užaugome ir gyvename. Mes turime ją saugoti, mylėti ir didžiuotis.

Iveta

Šeima. Šeima suteikia meilę, džiaugsmą ar šilumą, kurios kartais trūksta. Šeimos nariai gali daug kuo padėti, pamokyti, tu gali jiems išsipasakoti, kai to reikia, šeima tavęs nepalieka bėdoje. Be jos gyventi būtų sunku.

Tradicijos ir papročiai. Lietuvių tradicijos mus, lietuvius, suartina. Laikydamiesi tradicijų bei papročių mes pagerbiame visus lietuvius bei prisimename senus laikus, kurie mus sukūrė tokius, kokie esame dabar.

Tėvynė ir tauta. Tai yra lyg duona kasdieninė, nes tėvynė mūsų tautą suartino. Kai mūsų tėvynę puolė, mes kaip tauta susivienijome ir nepalikome vienas kito bėdoje. Tėvynė mus užaugino ir išauklėjo, o mes kaip tauta jai padėjome išgyventi. 

Andrėja

Turime džiaugtis, kol esame laisvi ir niekam nepriklausom. Turime gerbti tai, ką turime dabar, nes nežinom, kiek ilgai laisvėje išliksime.

 Ridas

Aš suprantu, kad žmogui daina yra lygiai tiek pat svarbi, kaip ir maistas. Nes daina gali būti apie meilę, tradicijas, draugystę, draugus, šeimą, jausmus, vertybes.

Kiekvienas žmogus myli ir gerbia savo Tėvynę, nes tai yra jo gimtoji vieta, nes čia gyvena jo šeima, draugai.

Laisvė žmogui yra svarbi. Kiekvienas nori būti laisvas, saugus, nori laisvai kalbėti savo gimtąja kalba. Kai žmogus nejaučia baimės, gali laisvai bendrauti su kitais.

Kiekviena tauta turi savo tradicijas, papročius ir stengiasi tas tradicijas išsaugoti, nepamiršti, jos perduodamos iš kartos į kartą.

Mokytoja L. Lenčiauskienė

 

 

Jau mėnuo, kai mokykloje startavo Nacionalinės švietimo agentūros, Jonavos rajono savivaldybės ir „Lietavos“ pagrindinės mokyklos „Kokybės krepšelio“ projektas, kuris per dvejus mokslo  metus suteiks papildomas galimybes pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, sudarys sąlygas kurti naujas šiuolaikiškas ugdymo(si)  aplinkas, įgyvendinant ir tobulinant veiklos pokyčius mokykloje.

Projekto tikslas – siekti 1-8 klasių mokinių pažangos, tobulinant ugdomosios veiklos kokybę.

Vienas iš uždavinių – plėsti pagalbos mokantis galimybes įvairių poreikių 6-8 klasių mokiniams. Lietuvių kalbos ir matematikos pamokos 6-8 klasėse vedamos dalijant klases į laikinąsias grupes. Per tikrai labai trumpą laiką jau pravestos 43 lietuvių kalbos ir literatūros, 29 matematikos pamokos 6-8 klasių gabesnių ir mokymosi sunkumų patiriančių mokinių grupėms, paliekant galimybę pereiti į kitą grupę, padarius pažangą/nepadarius pažangos. Įsteigtas Namų darbų klubas (NDK), kuriame 5-10 klasių mokiniai turi galimybę paruošti namų darbus, kasdien konsultuojant dviem mokytojams dalykininkams. Šios konsultacijos šiuo metu vyksta virtualiuoju būdu, prisijungiant mokiniams ir mokytojams prie NDK kambario.

Uždavinio Organizuoti šiuolaikišką ugdomąją veiklą mokykloje ir virtualioje erdvėje veikla taip pat jau turi pirmuosius rezultatus. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi sąlygų ir pasiekimų gerinimui specialiojo pedagogo-logopedo kabinete įrengtas interaktyvus ekranas SMART MX, kuris laukia mokinių, sugrįžtančių po žiemos (Kalėdinių) atostogų. O neformaliojo švietimo veiklų įgyvendinimui Kūrybinėse ir tiriamosiose dirbtuvėse 3D spausdinimo įrenginys jau pakeliui į mokyklą.

Laukiami rezultatai: pagerės mokinių pasiekimai ir pažanga, 6-8 klasių mokinių lietuvių k. ir literatūros bei matematikos pažangumo kokybė; mokinių gamtos ir socialinių mokslų įgūdžiai ir gebėjimai; mokinių savijauta ir motyvacija, sumažės patyčių atvejų; SUP turinčių mokinių lietuvių k., matematikos, gamtos ir socialinių mokslų metiniai pasiekimai; mokinių aplinkos, mokinių savijauta; ugdymo(si) planavimas ir organizavimas, mokytojų kompetencijos. 

Labai laukiame atsinaujinančio ugdymo(si) proceso mokykloje pasibaigus karantinui, kad mokiniai galėtų tiesiogiai, o ne virtualiai naudotis interaktyviomis mokymosi erdvėmis, džiaugtis naujai sukurtomis ir įrengtomis šiuolaikiškomis laisvalaikio ir ugdymosi aplinkomis, kad mokytojai galėtų tobulinti asmenines ir dalykines kompetencijas ne tik virtualiai.

Taigi, procesas vyksta, „Kokybės krepšelis“ atveria mokyklai plačias galimybes. Tikime, kad įgyvendintos projekto veiklos taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui mūsų mokykloje.

                                                              KK darbo grupės vadovė Gražina Švėgždė

Informuojame, kad Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyriaus ikimokyklinėje grupėje „Obuoliukai“ bei ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje jungtinėje grupėje „Boružiukai“ nuo 2020 m. gruodžio 11 d. iki gruodžio 17 d. imtinai nustatytas infekcijos plitimą ribojantis režimas.

Daugiau informacijos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme:

Priedai:
Download this file (Įsakymas.docx)Įsakymas.docx