Gegužės mėnesį paskelbtas reikšmingiausių lietuvių vaikų rašytojų kūrinių sąrašas „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“. Knygų sąrašas sudarytas, remiantis suaugusiųjų skaitytojų bendruomenės ir vaikų literatūros žinovu balsavimu.

Su dviem rašytojais iš šio sąrašo buvo supažindinti penktų klasių mokiniai. Tai Justinas Marcinkevičius ir Ramutė Skučaitė. Vaikai susipažino su jų gyvenimu, kūryba. Klausėsi atliekamų kūrinių.

Vėliau mokiniai savo teorines ir praktines žinias pritaikė informacinių technologijų pamokoje. Praktinės užduoties metu penktokai pasirinkto autoriaus eilėraštį iliustravo paveikslėliais.

                                                                                                                          Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

                                                                                                                             G.Ramanauskaitė-Kedikienė,

                                                                                                                   bibliotekininkė V. Leigienė