Mokykloje vykdant projektus „Kokybės krepšelis“ ir "Sveika ir saugi mokymosi aplinka" siekiant pagerinti mokinių ugdymosi rezultatus per efektyvią ir sveiką gyvenimo būdą skatinančią veiklą 8-os klasės mokiniams vyko netradicinė lietuvių k. pamoka su mokyklos psichologu R. Tolstokorov.

Mokiniai literatūros pamokų metu analizuoja Anos Frank „Dienoraštį“. Šios pamokos erdvė – psichologinis žvilgsnis į dienoraščio rašymą.

Psichologas Romanas įvade dienoraščio rašymo temą aptarė siedamas ją su Anos Frank dienoraščiu. Vėliau buvo mąstyta apie tai, kaip svarbu sustoti ir įsiklausyti į save, aptarta galima dienoraščio forma ir turinys, svarstyta, ranka ar kompiuteriu reikėtų jį rašyti. Gilintasi į rašymą kaip emocinę iškrovą.

Pamokos svečias pasakojo apie „Ryto puslapius“ ir tai, kuo šie „puslapiai“ skiriasi nuo dienoraščio. Nepamiršta ir laiško, kurio nebūtina išsiųsti, rašymo tema. Paskutinėje pamokos dalyje mokiniai gavo užduotį - klausimus, kuriais remiantis asmeniškai reflektavo raštu ar mintyse.

Padėka pamokos svečiui – mokinių „ačiū už įdomią ir naudingą pamoką!”

Lietuvių k. mokytoja L. Lenčiauskienė