Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 5 ir 6 klasių  mokiniai dalyvavo akcijoje „Iš širdies į praeitį“, kuri organizuota kovo 11-jai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, paminėti. Mokiniai rašė laišką istorinei Jonavos asmenybei – lietuvių raštijos pradininkui Abraomui Kulviečiui - ir tarė nuoširdų ačiū už atliktus  darbus. Laiškus a. Kulviečiui parašė Augustė, Viltė ir Edvinas.

Mokykloje įsibėgėjus „Kokybės krepšelio“ projekto veikloms, mokiniai turi galimybes plėtoti savo prigimtinius gebėjimus, ugdyti gebėjimą analizuoti ir kritiškai vertinti įvairius meno pavyzdžius, ugdyti pozityvias kultūrines nuostatas, įgyti papildomų žinių ir gebėjimų.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Alma Rimavičienė