ESFA projekto „Tyrinėju ir mokausi“ veiklos tęsiasi.  Septintokai aiškinosi paslaptingus elektrinius reiškinius. Sužinojo, kaip ir kodėl kūnai įsielektrina, kaip teka elektros srovė, kokios turi būti sąlygos, kad elektros srovė galėtų tekėti ir būtų naudinga žmogui. Virtualiose laboratorijose jungė elektros grandines, dėliojo elektrinių grandinių schemas. Išsiaiškino, kad ne visos medžiagos vienodai laidžios elektros srovei. Dalį darbų atliko savo „namų laboratorijose“: tyrinėjo, kokie buityje naudojami daiktai yra laidininkai, kokie izoliatoriai. Apibendrindami savo patirtį ir įgytas žinias, naudodami IT, sukūrė filmukus ir PowerPoint pristatymus „Laidininkai ir izoliatoriai mano namuose“.

Projekto „Tyrinėju ir mokausi“ mokytojai A. Buitkienė, V. Jakštienė, V.Marozas