5 – 10 klasių mokinių ugdymo procesas nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki mokslo metų pabaigos organizuojamas nuotoliniu būdu.

V-50-page-001.jpg

PUPP ORGANIZAVIMAS BALANDŽIO 20 IR 22 DIENOMIS

1-4 KLASIŲ MOKINIAI NUO BALANDŽIO 1 DIENOS MOKOSI KONTAKTINIU BŪDU MOKYKLOJE laikantis saugos reikalavimų dėl Covid (pasiruošiant anksčiau taikytas saugumo priemones -  kaukės mokiniams (pasirūpina tėvai), prieinamoje vietoje esančios dezinfekcinės priemonės rankoms. Srautų valdymas)

 • 1-4 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius
 • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ būrelių užsiėmimai vykdomi pagal II pusmečio tvarkaraščius TIK VIENOS KLASĖS MOKINIAMS.

5-10 KLASIŲ MOKINIAI NUO BALANDŽIO 1 DIENOS IKI BALANDŽIO 30 DIENOS MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU.

 • 5-10 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius;
 • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ  būrelių užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius;
 • NAMŲ DARBŲ KLUBO (projektas „Kokybės krepšelis“) veikla 5-10 KLASĖMS nuo 14.05 val. iki 15.40 val. vykdoma nuotoliniu būdu prisijungiant per Classroom. Klubo veiklos laiką ir konsultuojančių mokytojų sąrašą rasite prisijungę prie programos.

5-9 klasių mokiniai, kuriems teikiama pagalba mokykloje, mokosi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius nuo balandžio1 dienos iki balandžio 30 dienos.

BALANDŽIO 5-9 DIENOMIS 1-10 KLASIŲ MOKINIAMS PAVASARIO ATOSTOGOS.

 APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ NUO GEGUŽĖS 3 DIENOS INFORMUOSIME BALANDŽIO 30 DIENĄ.

1-4 KLASIŲ MOKINIAI NUO KOVO 22 DIENOS MOKOSI KONTAKTINIU BŪDU MOKYKLOJE laikantis saugos reikalavimų dėl Covid (pasiruošiant anksčiau taikytas saugumo priemones -  kaukės mokiniams (pasirūpina tėvai), prieinamoje vietoje esančios dezinfekcinės priemonės rankoms. Srautų valdymas)

 • 1-4 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius
 • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ būrelių užsiėmimai vykdomi pagal II pusmečio tvarkaraščius TIK VIENOS KLASĖS MOKINIAMS.

5-10 KLASIŲ MOKINIAI NUO KOVO 22 DIENOS IKI KOVO 31 DIENOS MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU.

 • 5-10 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius;
 • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ  būrelių užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius;
 • NAMŲ DARBŲ KLUBO veikla 5-10 KLASĖMS nuo 14.05 val. iki 15.40 val. vykdoma nuotoliniu būdu prisijungiant per Classroom. Klubo veiklos laiką ir konsultuojančių mokytojų sąrašą rasite prisijungę prie programos.

5-9 klasių mokiniai, kuriems teikiama pagalba mokykloje, mokosi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius nuo kovo 22 dienos iki kovo 31 dienos.

 APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ NUO BALANDŽIO 1 DIENOS INFORMUOSIME KOVO 31 DIENĄ.

Pateikiame informaciją apie pagrindinio ugdymo psiekimų patikrinimo organizavimą.

1-10 KLASIŲ MOKINIAI NUO KOVO 1 DIENOS IKI KOVO 31 DIENOS MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU:

 • 1-4 ir 5-10 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius;
 • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ  būrelių užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius;
 • NAMŲ DARBŲ KLUBO veikla 5-10 KLASĖMS nuo 14.05 val. iki 15.40 val. vykdoma nuotoliniu būdu prisijungiant per Classroom. Klubo veiklos laiką ir konsultuojančių mokytojų sąrašą rasite prisijungę prie programos.

1-9 klasių mokiniai, kuriems teikiama pagalba mokykloje, mokosi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius nuo kovo 1 dienos iki kovo 31 dienos.

 APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ NUO BALANDŽIO 1 DIENOS INFORMUOSIME KOVO 31 DIENĄ.

1-10 KLASIŲ MOKINIAI NUO VASARIO 1 DIENOS IKI VASARIO 28 DIENOS MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU:

 • 1-4 ir 5-10 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius;
 • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ  būrelių užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius;
 • NAMŲ DARBŲ KLUBO veikla 5-10 KLASĖMS nuo 14.05 val. iki 15.40 val. vykdoma nuotoliniu būdu prisijungiant per Classroom. Klubo veiklos laiką ir konsultuojančių mokytojų sąrašą rasite prisijungę prie programos.

 APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ NUO KOVO 1 DIENOS INFORMUOSIME VASARIO 26 DIENĄ.

Tėvų, (globėjų), mokinių dėmesiui!
 
Birželio 16 dieną 10 val. mokyklos bibliotekoje bus matuojamos naujos uniformos. Keičiasi uniformų tiekėjas. Atėjus prašau laikytis atstumo, dėvėti apsaugines kaukes.
 
jonavos_lietavos_pagrindine_mokykla.2020-1.jpg

Gerb. tėveliai (globėjai) ir mokiniai,

Informuojame, kad 1-4 klasių mokiniai vadovėlius ir planšetes atiduoda ir pažymėjimus pasiima birželio 1 d. nuo 9 iki 13 val. (Planšetes grąžina į raštinę, visa kita - savo klasėse).

5-10 klasių mokiniai vadovėlius ir planšetes  grąžina birželio 15, 16 d. pagal mūsų pateiktą grafiką. Vadovėlius grąžina mokytojams. Visi mokytojai 9-15 val. bus mokykloje, savo kabinetuose ir patys juos priims. Grąžinamas planšetes atiduoti raštinėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grąžinimo grafikas

Birželio 15 d., pirmadienį,

9-10 val. 5kl.

10-11 val. 6kl.

11-12 val.  7 kl.

12-13 val. 8 kl.

13-14 val. 9 kl.

14-15 val. 10 kl.

Birželio 16 d., antradienį,

9-10 val.  10 kl.

10-11 val.  8kl.

11-12 val.  7kl.

12-13 val. 9 kl.

13-14 val. 5 kl.

14-15 val. 6 kl.

Jeigu negalite šiuo metu, praneškite klasės vadovui Jums patogų laiką, kada galite atvykti į mokyklą grąžinti mokymo priemones. Pabandysime suderinti visiems tinkamą variantą.

Būkite sveiki!

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ (PUPP) IR SOCIALINĖS- PILIETINĖS VEIKLOS

2019-2020 MOKSLO METAIS

 

PUPP

 • 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų (PUPP) patikrinimo atleidžiamas.
 • Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui Pagrindinio išsilavinimo pažymėjime pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje skiltyje prie kiekvieno dalyko pavadinimo nurodoma „(atleistas)“. Įvertinimui įrašyti skirtoje vietoje rašomas brūkšnys.
 • Asmuo, baigęs pagrindinio ugdymo programą ir 2019–2020 mokslo metais atleistas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, laikomas įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir turinčiu teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

 

SOCIALINĖ-PILIETINĖ VEIKLA

 • Pagrindinio ugdymo programos 5–10 klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

Bendri patarimai

Laikykitės bendrų visuomenės sveikatos specialistų rekomendacijų: dažnai plauti rankas, vėdinti patalpas, vengti vietų, kuriose gausu žmonių (pvz., viešasis transportas, parduotuvės).

Atsakingai naudokite neeilinių pavasario atostogų laiką. Pavyzdžiui, perskaitykite mėgstamą knygą, pažiūrėkite mokymuisi naudingą filmą.

Daugiau skaitykite:

Šiuo metu atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir NVSC rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą (vykdyti saviizoliaciją). Tuo laikotarpiu darbdavių, kurių įmonėse dirba ar siekia įsidarbinti žmonės, neseniai lankęsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje, prašoma suteikti galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali kreiptis į NVSC, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą ir vykdys stebėjimą 14 d.

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Nuo 2019 m. balandžio  15 d. iki gegužės 16 d.  mokykloje bus vykdomas 2, 4, 6, 8 klasių mokinių nacionalinis pasiekimų patikrinimas (NMPP).

Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

Tikslas - tyrimo metu surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

 

Daugiau informacijos apie diagnostinius ir standartizuotus testus galite rasti adresu http://www.nec.lt/342/         

 

NMPP  VYKDYMO GRAFIKAS:                            

Priedai:
Download this file (Grafikas.pdf)Grafikas.pdf