1-10 KLASIŲ MOKINIAI NUO VASARIO 1 DIENOS IKI VASARIO 28 DIENOS MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU:

  • 1-4 ir 5-10 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius;
  • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ  būrelių užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius;
  • NAMŲ DARBŲ KLUBO veikla 5-10 KLASĖMS nuo 14.05 val. iki 15.40 val. vykdoma nuotoliniu būdu prisijungiant per Classroom. Klubo veiklos laiką ir konsultuojančių mokytojų sąrašą rasite prisijungę prie programos.

 APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ NUO KOVO 1 DIENOS INFORMUOSIME VASARIO 26 DIENĄ.

Tėvų, (globėjų), mokinių dėmesiui!
 
Birželio 16 dieną 10 val. mokyklos bibliotekoje bus matuojamos naujos uniformos. Keičiasi uniformų tiekėjas. Atėjus prašau laikytis atstumo, dėvėti apsaugines kaukes.
 
jonavos_lietavos_pagrindine_mokykla.2020-1.jpg

Gerb. tėveliai (globėjai) ir mokiniai,

Informuojame, kad 1-4 klasių mokiniai vadovėlius ir planšetes atiduoda ir pažymėjimus pasiima birželio 1 d. nuo 9 iki 13 val. (Planšetes grąžina į raštinę, visa kita - savo klasėse).

5-10 klasių mokiniai vadovėlius ir planšetes  grąžina birželio 15, 16 d. pagal mūsų pateiktą grafiką. Vadovėlius grąžina mokytojams. Visi mokytojai 9-15 val. bus mokykloje, savo kabinetuose ir patys juos priims. Grąžinamas planšetes atiduoti raštinėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grąžinimo grafikas

Birželio 15 d., pirmadienį,

9-10 val. 5kl.

10-11 val. 6kl.

11-12 val.  7 kl.

12-13 val. 8 kl.

13-14 val. 9 kl.

14-15 val. 10 kl.

Birželio 16 d., antradienį,

9-10 val.  10 kl.

10-11 val.  8kl.

11-12 val.  7kl.

12-13 val. 9 kl.

13-14 val. 5 kl.

14-15 val. 6 kl.

Jeigu negalite šiuo metu, praneškite klasės vadovui Jums patogų laiką, kada galite atvykti į mokyklą grąžinti mokymo priemones. Pabandysime suderinti visiems tinkamą variantą.

Būkite sveiki!

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ (PUPP) IR SOCIALINĖS- PILIETINĖS VEIKLOS

2019-2020 MOKSLO METAIS

 

PUPP

  • 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų (PUPP) patikrinimo atleidžiamas.
  • Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui Pagrindinio išsilavinimo pažymėjime pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje skiltyje prie kiekvieno dalyko pavadinimo nurodoma „(atleistas)“. Įvertinimui įrašyti skirtoje vietoje rašomas brūkšnys.
  • Asmuo, baigęs pagrindinio ugdymo programą ir 2019–2020 mokslo metais atleistas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, laikomas įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir turinčiu teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

 

SOCIALINĖ-PILIETINĖ VEIKLA

  • Pagrindinio ugdymo programos 5–10 klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

Bendri patarimai

Laikykitės bendrų visuomenės sveikatos specialistų rekomendacijų: dažnai plauti rankas, vėdinti patalpas, vengti vietų, kuriose gausu žmonių (pvz., viešasis transportas, parduotuvės).

Atsakingai naudokite neeilinių pavasario atostogų laiką. Pavyzdžiui, perskaitykite mėgstamą knygą, pažiūrėkite mokymuisi naudingą filmą.

Daugiau skaitykite:

Šiuo metu atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir NVSC rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą (vykdyti saviizoliaciją). Tuo laikotarpiu darbdavių, kurių įmonėse dirba ar siekia įsidarbinti žmonės, neseniai lankęsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje, prašoma suteikti galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali kreiptis į NVSC, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą ir vykdys stebėjimą 14 d.

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Nuo 2019 m. balandžio  15 d. iki gegužės 16 d.  mokykloje bus vykdomas 2, 4, 6, 8 klasių mokinių nacionalinis pasiekimų patikrinimas (NMPP).

Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

Tikslas - tyrimo metu surinktus duomenis naudoti mokinių mokymosi pažangos stebėsenai įvairiais lygmenimis (mokinio, klasės, mokyklos, savivaldybės) ir ugdymo kokybės tobulinimui.

 

Daugiau informacijos apie diagnostinius ir standartizuotus testus galite rasti adresu http://www.nec.lt/342/         

 

NMPP  VYKDYMO GRAFIKAS:                            

Priedai:
Download this file (Grafikas.pdf)Grafikas.pdf

Nuo 2013 metų mokykla turi galimybę patikimai ir objektyviai įsivertinti mokinių pasiekimus, diagnozuoti dalykų mokymosi sunkumus ir gautų duomenų pagrindu imtis priemonių jų įveikimui.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 13B – 673, patvirtintas Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2017 metų tvarkos aprašas.

Tyrimo tikslas – mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Mokyklos mokinių pasiekimų įvertinimui bus panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir standartizuoti testai 4, 6, 8 klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

Daugiau informacijos apie diagnostinius ir standartizuotus testus http://www.nec.lt/342/

 

Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį. Todėl šiemet akcija „Knygų Kalėdos“ atsiliepia į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį. Šių metų akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą.

Akcija „Knygų Kalėdos“ skatina bendrauti ir dalytis knygomis su tais, kuriems jų trūksta, dalytis ta knyga, kuri parodys naujus kelius, atvers gražesnius horizontus. Tikime, kad net ir pačiuose skurdžiausiuose namuose gali gyventi knyga, įkvepianti savo skaitytojus – vaikus, tėvus ar net visą šeimą – keisti savo gyvenimą taip, kaip jiems norisi.

Kviečiame mokyklos bendruomenę dovanoti knygas akcijai „Knygų Kalėdos“. Būkite kūrybingi, aktyvūs ir neškite Kalėdų šviesą tiems, kuriems jos labiausiai reikia, pasitelkdami knygas – tas, kurios jums patiems atrodo pačios svarbiausios.

Akcija vyks lapkričio 14 – sausio 6 dienomis.

Visus būsimus pirmokus kviečiu į „Vasaros pamokėles“. Jos vyks birželio 3 d. nuo 10 val. iki 12 val. Lauksiu 203 kab.

Tėvelių susirinkimas vyks po pamokėlių 12 val. 203 kab.

Mokytoja Vilma Kilimienė

Jau ketvirtus metus mokykla turi galimybę patikimiau ir objektyviau įsivertinti mokinių pasiekimus bei ugdymo kokybę.

2016 m. vasario 3 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu egzaminų centru dėl dalyvavimo veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015-2016 mokslo metais."

Tyrimo tikslas – mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Mokyklos mokinių pasiekimų įvertinimui bus panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir standartizuoti testai 4, 6, 8 klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

Daugiau informacijos apie diagnostinius ir standartizuotus testus http://www.nec.lt/342/

 

Testavimo grafikas (ATSISIŲSTI)

Šį rudenį, kaip ir kasmet nuo 2005 metų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kartu su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija bei Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka vėl rengia akciją „Metų knygos rinkimai“ ir kviečia skaitytojus balsuoti už geriausias lietuvių autorių knygas.

 Knygos vaikams

Raminta Baltrušytė, „Kalvėnų miesto paslaptis“ (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“); 
Tomas Dirgėla, „Apie raganą Šiokiątokią“ („Dominicus Lituanus“); 
Birutė Mar, „Gėlininkė“ (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“); 
Ramunė Savickytė, „Adelės dienoraštis. Ruduo“ (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“); 
Rimvydas Stankevičius, „Pūgos durys“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).

Knygos paaugliams 

Akvilina Cicėnaitė, „Niujorko respublika“ („Alma littera“); 
Kristina Gudonytė, „Jie grįžta per pilnatį“ („Tyto alba“); 
Daina Opolskaitė, „Eksperimentas gyventi“ („Alma littera“); 
Rebeka Una, „Atjunk“ („Alma littera“); 
Renata Šerelytė, „Rebekos salos“ („Alma littera“).

Už labiausiai patikusią knygą visose kategorijose galima balsuoti iki 2016 metų vasario 21 d.

 

http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?1997543577


Daugiausia skaitytojų balsų surinkę knygų autoriai tradiciškai bus apdovanoti Vilniaus knygų mugėje 2016 metų vasario mėnesį.

http://www.dg.su.lt/uploads/images/3%289%29.jpgŠį rudenį, kaip ir kasmet nuo 2005 metų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kartu su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija bei Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka vėl rengia akciją „Metų knygos rinkimai“ ir kviečia skaitytojus balsuoti už geriausias lietuvių autorių knygas.

 Knygos vaikams

 

 

 

 

 

 

 

Raminta Baltrušytė, „Kalvėnų miesto paslaptis“ (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“); 
Tomas Dirgėla, „Apie raganą Šiokiątokią“ („Dominicus Lituanus“); 
Birutė Mar, „Gėlininkė“ (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“); 
Ramunė Savickytė, „Adelės dienoraštis. Ruduo“ (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“); 
Rimvydas Stankevičius, „Pūgos durys“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).

http://www.dg.su.lt/uploads/images/4%285%29.jpg

Knygos paaugliams

 

Akvilina Cicėnaitė, „Niujorko respublika“ („Alma littera“); 
Kristina Gudonytė, „Jie grįžta per pilnatį“ („Tyto alba“); 
Daina Opolskaitė, „Eksperimentas gyventi“ („Alma littera“); 
Rebeka Una, „Atjunk“ („Alma littera“); 
Renata Šerelytė, „Rebekos salos“ („Alma littera“).

Už labiausiai patikusią knygą visose kategorijose galima balsuoti iki 2016 metų vasario 21 d.

 

http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?1997543577


Daugiausia skaitytojų balsų surinkę knygų autoriai tradiciškai bus apdovanoti Vilniaus knygų mugėje 2016 metų vasario mėnesį.

.