Administracijos kontaktai:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gražina Švėgždė
Tel.: 349 51389

 

 

 

  

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Skaistė Žuvelienė
8349 51077