Psichologė Jurgita Dirsienė
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo vieta: 201 kabinetas
Priėmimo laikas:

Antradienis 09:00 - 14:30
Ketvirtadienis 09:00 - 14:30
Penktadienis 09:00 - 14:30

* Iš anksto susitarus, konsultacijos galimos ir kitu jums patogiu laiku.

 

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų bei kitų mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

 • Mokinių, turinčių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų konsultavimas, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas šių problemų sprendimo klausimais;
 • Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su moksleivių ugdymu susijusiais asmenimis;
 • Rekomendacijų teikimas vaiko ir mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Moksleivių sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Dalyvavimas formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Moksleivių, tėvų, pedagogų švietimas vaiko psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencijos programų, padedančių išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus ir mokinius, inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas;
 • Konfliktų valdymas;
 • Dalyvavimas vaiko gerovės komisijoje, prevencinio darbo grupėje, krizių įveikimo komandoje;

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai, gavus tėvų (globėjų) sutikimą.
 • Prašo mokinio tėvai (globėjai).
 • Siunčiamas mokytojų, Vaiko gerovės komisijos, gavus tėvų (globėjų) sutikimą.
 • Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Noriu būti tavo draugu ir padėti Tau. Ateik pasikalbėti dėl Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:

 • jei kyla sunkumų moksluose;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius tau padėspasiekti geriausiųrezultatų moksle
 • nesutari su draugais, tėvais, mokytojais;
 • noripagerintisavobendravimo įgūdžius: išmokti valdyti stresą, neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • jautiesi vienišas, nemylimas;
 • susiduri suįvairiomisbaimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • kamuoja nerimas, liūdesys, pyktis, drovumas, kaltė ar kiti nemalonūs jausmai..
 • patiri patyčias, smurtą;
 • jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 • jei sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais;
 • nori pasikalbėti