Socialinė pedagogė metodininkė - Vaida Jakuitienė

Socialinė pedagogė – tai vaiko gerovės advokatė, o ne teisėja, ar baudėja.

Darbo laikas: Mokykloje Už mokyklos ribų Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 15.00 15.00 – 16.00 11.00 – 11.30
Antradienis 8.00 – 15.00 15.00 – 16.30 11.00 – 11.30
Trečiadienis 8.00 – 15.00 15.00 – 16.00 11.00 – 11.30
Ketvirtadienis 8.00 – 15.00 15.00 – 16.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 8.00 – 12.30  12.30 –  14.00 11.00 – 11.30 

Mokiniai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiria patyčias mokykloje ir už jos ribų;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti, dalyvaudami mokinių tarybos veikloje;
 • nori pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo arba įvairiais jiems rūpimais klausimais.

Socialinė pedagogė padeda:

 • tapti visateisiu visuomenės nariu;
 • pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;
 • pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje;
 • skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;
 • skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 • informuoja apie drausminių priemonių taikymą pažeidus mokinio elgesio taisykles.

Socialinės pedagogės veikla:

 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijoje.
 • Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
 • Vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokyklos bendruomenės nariais, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
 • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį - informacinį darbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais inicijuoja mokykloje gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
 • Vykdo socialinės pagalbos mokiniams organizavimą ir priežiūrą (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir pan.);
 • Lankosi mokinių namuose, jeigu klasių vadovas neturi tam galimybių;
 • Atlieka tyrimus (rekomendavus mokyklos administracijai ir pedagogams, iškilus probleminei situacijai).
 • Rengia prevencines, laisvalaikio užimtumo programas, organizuoja paskaitas, diskusijas, susitikimus su įdomiais žmonėmis.