SOCIALINĖ PEDAGOGĖ     SANDRA ŠKLENSKIENĖ
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
telefonas 8 615 81191

DARBO LAIKAS

Veikla

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginis socialinio pedagogo darbas su pagalbos gavėjais

11.30-15.30

11.30-16.00

11.30-16.30

11.30-15.30

11.30-15.00

Pietų pertrauka

11.00-11.30

11.00-11.30

11.00-11.30

11.00-11.30

11.00-11.30

Netiesioginis darbas su pagalbos gavėjais

8.00-11.00

8.00-11.00

8.00-11.00

8.00-11.00

8.00-11.00

Esant nenumatytiems atvejams, darbo valandos gali keistis.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas  - padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Mums svarbu, kad mokykloje kiekvienam būtų gera ir saugu. Jei susidūrei su problema, turi klausimų ar tiesiog nori pasikalbėti – esi labai laukiamas socialinės pedagogės kabinete!

  • Stebėti mokinių lankomumą, pažangumą, elgesį bei, bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, identifikuoti kylančias problemas klasėje.
  • Papildyti klasės auklėtojų veiklą, dalyvaujant klasės valandėlėse, kalbėti su mokiniais jiems rūpimais klausimais, spręsti iškilusias problemas, remiantis individualaus bei grupinio darbo metodais.
  • Tarpininkauti, sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas tarp mokinių arba tarp mokinių ir mokytojų.
  • Kartu su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais, psichologu, specialiuoju pedagogu identifikuoti mokinius, kuriems reikalinga socialinė  pedagoginė pagalba, sudaryti pagalbos planą bei jį įgyvendinti. Per mokslo metus stebėti ir vertinti teikiamos pagalbos efektyvumą.
  • Individualiai dirbti su atskirais mokiniais, patiriančiais adaptacijos mokykloje sunkumų, turinčiais specialiųjų poreikių, sveikatos, elgesio, emocinių ar kitų problemų.
  • Teikti individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams), mokytojams apie mokinių problemas, jų sprendimų galimybes mokykloje bei kreipiantis į specialistus už mokyklos ribų. Atstovauti vaiko interesams, pastebėjus vaiko teisių pažeidimus, informuoti apie tai VTAT, policijos pareigūnus.
  • Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, žalingų įpročių, patyčių bei kitų problemų sprendimo prevencijos užsiėmimus, renginius.
  • Organizuoti mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir iš mokyklos
  • Organizuoti mokinių nemokamą maitinimą.
  • Teikti informaciją apie socialinę paramą ir kt.