Priedai:
Download this file (Informacija.pdf)Informacija.pdf

Kviečiame ir šiais metais skirti 1% arba 2% pajamų mokesčio mūsų mokyklai. Tai būtų didelė parama, kurią galėtume panaudoti mokymosi sąlygų gerinimui. Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų mokyklai, papildomai mokėti nieko nereikia. Kiekvienas gyventojas iki 2018 m. gegužės 2 d. prašymą gali užpildyti ir pateikti asmeniškai Valstybinei mokesčių inspekcijai arba įdėjus prašymą į voką atnešti jį į mokyklą iki balandžio 24 d.

Gerb. tėveliai (globėjai),

Informuojame, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja sprendimas dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Nuo 2013 metų mokykla turi galimybę patikimai ir objektyviai įsivertinti mokinių pasiekimus, diagnozuoti dalykų mokymosi sunkumus ir gautų duomenų pagrindu imtis priemonių jų įveikimui.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 13B – 673, patvirtintas Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2017 metų tvarkos aprašas.

Tyrimo tikslas – mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Mokyklos mokinių pasiekimų įvertinimui bus panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir standartizuoti testai 4, 6, 8 klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

Daugiau informacijos apie diagnostinius ir standartizuotus testus http://www.nec.lt/342/

Š. m. vasario 20 d. mūsų mokykloje organizuojama atvirų durų diena tėvams (globėjams).

Mokyklos administracija, pagalbos vaikui specialistai, dalykų mokytojai lauks Jūsų savo kabinetuose nuo 17 iki 19 valandos.

Maloniai kviečiame atvykti!

Kviečiame į visuotinį tėvų (globėjų) susirinkimą.

 

Visus būsimus pirmokus kviečiu į „Vasaros pamokėles“. Jos vyks birželio 3 d. nuo 10 val. iki 12 val. Lauksiu 203 kab.

Tėvelių susirinkimas vyks po pamokėlių 12 val. 203 kab.

Mokytoja Vilma Kilimienė

Jau ketvirtus metus mokykla turi galimybę patikimiau ir objektyviau įsivertinti mokinių pasiekimus bei ugdymo kokybę.

2016 m. vasario 3 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu egzaminų centru dėl dalyvavimo veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015-2016 mokslo metais."

Tyrimo tikslas – mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Mokyklos mokinių pasiekimų įvertinimui bus panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir standartizuoti testai 4, 6, 8 klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

Daugiau informacijos apie diagnostinius ir standartizuotus testus http://www.nec.lt/342/

 

Testavimo grafikas (ATSISIŲSTI)

2015 m. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyva Jonavos rajono ugdymo įstaigose buvo atliktas narkotinių medžiagų aptikimo paviršiuose tyrimas. Iš viso tyrime dalyvavo 18 Jonavos ugdymo įstaigų (9 kaimo ir 9 miesto ugdymo įstaigos). 11 ugdymo įstaigų aptikta narkotinių medžiagų (nuo 1 iki 6 skirtingų narkotinių medžiagų rūšių). Aptiktų narkotinių medžiagų pėdsakų spektras įvairus, rasta: amfetamino, kanapių, opiatų, ketamino ir kt. narkotinių medžiagų.

Mūsų mokykloje rasti vienos narkotinės medžiagos (kokaino) pėdsakai. Atliktas aplinkos testavimas parodo ne narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo faktą, o narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų aptikimą mokyklos patalpose: šios medžiagos galėjo būti vartojamos ne mokykloje, tačiau jų pėdsakai likę ant rankų gali patekti ant mokykloje esančių paviršių.

Mūsų mokykloje skiriamas dėmesys tiek psichoaktyviųjų medžiagų kontrolei, tiek psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimui. Prevencinės veiklos efektyvumas priklauso  ne tik nuo mokykloje vykdomų prevencinių priemonių, bet ir nuo aktyvaus tėvų bendradarbiavimo su mokykla. Tik mūsų žinios ir suderinti veiksmai gali apsaugoti vaikus nuo įvairių priklausomybių.

 

 

 

 

PATARIMAI TĖVAMS (atsisiųsti)

 

Informaciją paruošė: socialinė pedagogė Vaida Jakuitienė, psichologė Jurgita Dirsienė

Tėvų (globėjų) dėmesiui,

šių metų lapkričio 3 dieną vyks VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

 

Naujas uniformas atvažiuos matuoti rugsėjo 8 d. (antradienį) 10 val. Matavimai vyks 107 kabinete.

Norintys naujų uniformų su savimi turi turėti 10 eurų užstatą

Naujas el. leidinys tėvams
„Ką svarbu žinoti 2015–2016 mokslo metais?“

http://www.smm.lt/web/lt/ka-svarbu-zinoti

Gerb. tėveliai (globėjai),


Informuojame Jus, kad dėvėtų mokyklinių uniformų pardavimas, pirkimas mokykloje vyks nuo rugpjūčio 10 dienos. Kviečiame tėvelius, norinčius parduoti dėvėtas mokyklines uniformas jas atnešti pardavimui į mokyklą, nurodant uniformos kainą ir telefono numerį.


Uniformų pirkimas – pardavimas vyks 124 kab. Naujų mokyklinių uniformų matavimai bus organizuojami rugsėjo pradžioje (datą patikslinsime rugsėjo 1 d.).


Socialinė pedagogė
Vaida Jakuitienė


Papildoma informacija teikiama telefonais:
8-349 51077
8-349 51961
8-685 03331

15 animuotų komiksų


Žinomų pasakų veikėjai atgimsta animuotuose komiksuose, kad atskleistų, kokios grėsmės reputacijai ir piniginei tyko žmonių, nesaugančių savo konfidencialios informacijos.


Nuoroda: http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/komiksai

Interaktyvus testas


Testas „Kaip apsunkinti Aviniui Ragiui gyvenimą?“ sukurtas siekiant jauniems žmonėms patraukliai suteikti praktinę informaciją apie tapatybės vagysčių prevenciją. Spręsdami testą jaunuoliai gali pasitikrinti, ar žino, kaip nederėtų elgtis su savo asmens duomenimis.


Nuoroda: http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/testas