Nuo 2013 metų mokykla turi galimybę patikimai ir objektyviai įsivertinti mokinių pasiekimus, diagnozuoti dalykų mokymosi sunkumus ir gautų duomenų pagrindu imtis priemonių jų įveikimui.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 13B – 673, patvirtintas Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo ir vykdymo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2017 metų tvarkos aprašas.

Tyrimo tikslas – mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Mokyklos mokinių pasiekimų įvertinimui bus panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir standartizuoti testai 4, 6, 8 klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu.

Daugiau informacijos apie diagnostinius ir standartizuotus testus http://www.nec.lt/342/