Balandžio antrąją savaitę mokytojų komanda organizavo patirtinius susitikimus su Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos kolegomis. Mokytojai metodininkai Olga Kasikauskienė, anglų kalbos, žmogaus saugos  - Gražina Pranckevičienė, lietuvių kalbos  Loreta Lenčiauskienė, etikos – Jolita Klibavičienė, rusų kalbos – Svetlana Ržeutskaja  bei vyresnysis fizinio ugdymo mokytojas Arūnas Čekanavičius, nepabūgę nei laikmečio iššūkių, nei nepatogumų, pakvietė kolegas į atviras pamokas, pasidalino savo darbo įgūdžiais, atradimais, bandymais ir naudojamomis metodikomis

Vėliau sekė aptarimai, kaip sėkmingai veikti šiomis sąlygomis, kokius metodus naudoti, kad mokiniai siektų savo asmeninės pažangos, rastų sau tinkamiausius mokymosi būdus. Tuo dalinosi dešimtos klasės auklėtoja mokytoja Olga Kasikauskienė, kokius veiklos ir ugdymo  metodus padovanojo nuotolinis mokymasis, kokios priemonės ir formos paveikiausios, kaip jas „prisijaukinti“ ir taikyti taip, kad būtų ne tik smagūs, bet ir naudingi mokiniams ir mokytojams – savo atradimais dalinosi chemijos/biologijos mokytojas Vygandas Marozas ir vokiečių/anglų kalbų mokytoja Milda Juškienė, su pamokos vertinimo kriterijais bei pažangos stebėjimo modeliu supažindino žmogaus saugos mokytoja metodininkė Gražina Pranckevičienė. Savo filmuotos pamokos fragmentais ir įžvalgomis apie užsienio kalbos mokymo galimybes dalinosi anglų kalbos mokytoja metodininkė Egita Gabužienė.

Nemenkas iššūkis mokykloms – įtraukusis ugdymas, Savo nemenka patirtimi ir praktika  šia tema dalijosi lietuvių kalbos mokytoja Loreta Lenčiauskienė, vokiečių/anglų kalbų vyresnioji mokytoja Milda Juškienė, mokyklos specialioji pedagogė Justina Zinė ir  specialioji pedagogė-logopedė metodininkė Jolita Tumėnienė. Visą šį laiką kartu su mumis bendravo, administravo, koordinavo pavaduotoja ugdymui Gražina Švėgždė, o mokytojas Arūnas, šalia šuoliukų ir skersaruožių raumenų lavinimo užtikrino mūsų technologinius ryšius, sklandžias bendravimo galimybes, puikius garsą, vaizdą ir atmosferą.

            Esame dėkingi Matuizų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai Vilijai Latvienei, tos mokyklos mokytojams, kad, paskatinę mus dalintis, sudarė galimybę dalintis savo patirtimi ir augti patiems.

Direktorė Ina Skurdelienė