1-4 KLASIŲ MOKINIAI NUO BALANDŽIO 1 DIENOS MOKOSI KONTAKTINIU BŪDU MOKYKLOJE laikantis saugos reikalavimų dėl Covid (pasiruošiant anksčiau taikytas saugumo priemones -  kaukės mokiniams (pasirūpina tėvai), prieinamoje vietoje esančios dezinfekcinės priemonės rankoms. Srautų valdymas)

  • 1-4 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius
  • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ būrelių užsiėmimai vykdomi pagal II pusmečio tvarkaraščius TIK VIENOS KLASĖS MOKINIAMS.

5-10 KLASIŲ MOKINIAI NUO BALANDŽIO 1 DIENOS IKI BALANDŽIO 30 DIENOS MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU.

  • 5-10 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius;
  • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ  būrelių užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius;
  • NAMŲ DARBŲ KLUBO (projektas „Kokybės krepšelis“) veikla 5-10 KLASĖMS nuo 14.05 val. iki 15.40 val. vykdoma nuotoliniu būdu prisijungiant per Classroom. Klubo veiklos laiką ir konsultuojančių mokytojų sąrašą rasite prisijungę prie programos.

5-9 klasių mokiniai, kuriems teikiama pagalba mokykloje, mokosi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius nuo balandžio1 dienos iki balandžio 30 dienos.

BALANDŽIO 5-9 DIENOMIS 1-10 KLASIŲ MOKINIAMS PAVASARIO ATOSTOGOS.

 APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ NUO GEGUŽĖS 3 DIENOS INFORMUOSIME BALANDŽIO 30 DIENĄ.