1-10 KLASIŲ MOKINIAI NUO VASARIO 1 DIENOS IKI VASARIO 28 DIENOS MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU:

  • 1-4 ir 5-10 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraščius;
  • Trumpalaikės Konsultacijos ir NŠ  būrelių užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu pagal II pusmečio tvarkaraščius;
  • NAMŲ DARBŲ KLUBO veikla 5-10 KLASĖMS nuo 14.05 val. iki 15.40 val. vykdoma nuotoliniu būdu prisijungiant per Classroom. Klubo veiklos laiką ir konsultuojančių mokytojų sąrašą rasite prisijungę prie programos.

 APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ NUO KOVO 1 DIENOS INFORMUOSIME VASARIO 26 DIENĄ.